Välkommen till
GUNNAR NORDAHLS WEBBSIDA

Byggd med kärlek och omtanke för bevarandet av Gunnar Nordahls minne.

Allt arbete sker på ideell basis utan någon tanke på ekonomisk vinning.
Av samma anledning avböjer vi annonsering ej heller utgår ekonomisk ersättning för lånat material.
Originalkällor anges alltid där detta är känt, i annat fall anges samlarkälla.
Vi tar mer än gärna emot rättelser och uppdateringar.
 
Klicka på bilden för att gå vidare.

Senast uppdaterad 2015-05-15
Tillverkad av:
Bo Berglind, Kungsgatan 5, 432 45 Varberg

E-post till Bo Berglind: info at gunnar-nordahl.com eller bo at berglind.biz